Ultramort


Sra. Mª Gràcia Serrats i Paretas

Sra. Mª Gràcia Serrats i Paretas

Alcaldessa.

Gestions pròpies de l’Alcaldia, àrea d’Urbanisme, sanitat, ensenyament, turisme i la resta de competències que no siguin delegades.

Sr. Sergi Oller Piferrer

Sr. Sergi Oller Piferrer

Gestió dels serveis d’aigua, llum i clavegueram; gestió de la protecció i seguretat dels edificis municipals, Plans de Protecció Civil.
Àrees d’esports, joventut i festes.
Representarà, com a substitut, a l’ajuntament d’Ultramort al Consorci Alba-Ter.

Sr. Pompeio Oliver i Robau

Sr. Pompeio Oliver i Robau

Àrees hisenda, La gestió de l’àrea d’indústria, via pública, iniciatives locals i sostenibilitat i cementiri.
Juntament amb l’Alcaldessa, representen la corporació a la Mancomunitat de Foixà, Rupià, Ultramort i Parlavà, per a la gestió de l’aigua potable en alta.

Sra. Lydia Farreras Gali

Sra. Lydia Farreras Gali

Àrees de comerç, gestió dels residus, cultura, serveis socials i tercera edat.

Equip de Tots per Ultramort

Equip de Tots per Ultramort