TOTS x L’EMPORDÀ S’OPOSA ALS MACROPROJECTES DE RENOVABLES QUE MALMETEN EL TERRITORI

04/02/2022

La coalició municipalista empordanesa exigeix que qualsevol actuació es consensui amb els ajuntaments.

 

TOTS X L'EMPORDÀ fa una crida a tots els representants electes de l’Empordà, començant pels alcaldes i regidors, perquè anteposin el bé del territori i la seva gent per sobre de les disciplines dels respectius partits.

La coalició independent i municipalista s’oposa obertament a qualsevol tipus de macroprojecte de renovables imposat i que malmeti el territori. Des de TxE entenem que aquests projectes s’han de fer amb el consens de les institucions de la zona on es projectin i han de ser projectes ajustats a les seves necessitats reals i respectuosos amb els criteris de sostenibilitat. Considerem que el desplegament de les renovables a l’Empordà s’ha de fer de forma racional, proporcionada, i amb foment de l’autoconsum. El nostre model no pot ser el dels grans macroprojectes, sinó un model respectuós amb l’entorn, la seva gent i la seva forma de guanyar-se la vida. Cal buscar els indrets adequats i ajustar les infraestructures a les seves possibilitats, no castigar el territori per les necessitats especulatives de les empreses promotores de les infraestructures, amb la complicitat inexplicable dels governs català i/o espanyol.

En aquest sentit, aquesta implantació de les renovables en cap cas pot anar contra el desenvolupament, ni l’estil de vida, dels territoris que acullen aquestes noves infraestructures. Per aquest motiu, cal una planificació acurada i amb visió global de país on la veu del territori tingui el pes que li pertoca.


TOTS x L’EMPORDÀ com a formació política municipalista exigeix que els ajuntaments, com a principals coneixedors d’aquest territori i la seva realitat, participin amb veu i vot en tota decisió que afecti la implantació d'aerogeneradors i camps de plaques fotovoltaiques, entre altres. El Govern de la Generalitat no pot venir a dir que ja que els diferents governs catalans no han fet res en aquest tema els darrers deu anys, ara sigui l’excusa per donar màniga ampla per fer les coses de qualsevol manera i deixant de banda els ajuntaments. És d’una irresponsabilitat absoluta.


En aquest sentit, lamentem els darrers pronunciaments tant de la comissió d’Acció Climàtica del Parlament de Catalunya com de la consellera d’Acció Climàtica de la Generalitat en suport del projecte de macroparc eòlic Tramuntana i també la seva renúncia a exercir les funcions que li són pròpies pel que fa la planificació. No pot ser que un projecte nociu, perquè sigui l’únic  presentant, s’hagi d’executar sí o sí. El mateix esforç que aquestes administracions han demanat durant molts anys als ciutadans per salvaguardar el medi l’han de fer ara elles en bé d’aquest mateix territori. No pot ser que planifiquin les instal·lacions d’energies renovables a l’Empordà les multinacionals i no les administracions del territori.


TOTS x L'EMPORDÀ entén també que la implantació d’aquests equipaments ha de ser sostenible. L’Empordà no s’entendria sense el seu paisatge i els seus espais agraris i pesquers. Des de l’Empordà s’ha fet una aposta ferma de fa anys en favor de la continuïtat del sector primer i en la protecció dels ecosistemes i espais naturals. Tenim 4 parcs naturals que ho avalen. També a nivell turístic, la nostra principal font d’ingressos, s’ha fet una aposta decidida en aquest mateix sentit, tant a nivell públic com privat.


Aquest pronunciament no és incompatible amb fer nostres els continguts de la Carta Europea d’Ordenació del Territori i els objectius de la Unió Europea de cares el 2030 pel que fa les energies renovables, i manifestem el nostre suport a la implantació d’aquestes energies en el territori, que s’ha de fer de forma descentralitzada, ordenada i participativa, amb especial atenció a l’autoconsum i la distribució de proximitat. No hi ha alternativa a aquesta implantació per reduir les emissions globals i lluitar contra el canvi climàtic, però sí que hi ha diferents maneres de portar-la a terme. Aquí hem de treballar i generar els consensos necessaris.


Aquesta desconnexió actual entre la gent del territori i la presa efectiva de decisions sobre la implantació d’aquest tipus d’instal·lacions està generant una allau de crítiques del municipalisme arreu del país (Conca de Barberà, Alt Camp, Anoia, Terres de l’Ebre, Priorat, Baix Penedès, Empordà...) que seria perfectament evitable i que pot acabar provocant un rebuig a les renovables entre la població.


Finalment, des de TOTS x L’EMPORDÀ fem una crida a tots els representants electes de l’Empordà, començant pels alcaldes i regidors, perquè anteposin el bé del territori i la seva gent per sobre de les disciplines dels respectius partits i s’afegeixin, amb tots els mitjans al seu abast, a la defensa del model d’Empordà que fins avui hem compartit i que la majoria dels empordanesos i empordaneses continuem considerant vàlid i ben vigent.